DM

Go Know Why or How

Oferta szkoleń dla firm lub instytucji chcących podnieść świadomość żywieniową swoich pracowników.

Wychodzę z założenia że mniej pracownika, to więcej pracownika.

Człowiek odpowiednio ustabilizowany pod kątem żywieniowym cechuje się większą wydajnością intelektualną, fizyczną oraz odpornością na stres, przyczyniając się tym samym do zwiększenia wydajności środowiska w którym pracuje.

Zainwestuj w pracownika, zwróci się z naddatkiem.

Prowadzę również warsztaty z zakresu budowania i wprowadzania zdrowych nawyków żywieniowych u dzieci.